Personal på kontoret

Gusten Grillhagen : Disponent

Gusten Grillhagen

Disponent

Chef för kolonialvarubolaget. Barsk med oförståelig humor. Det sägs att hans riktiga namn skulle vara: Thomas Olofsson

gusten@kolonialvarubolaget.se
Fridolf Olsson : Kontorschef

Fridolf Olsson

Kontorschef

Har befordrats till kontorschef, vilket sägs vara Selmas förtjänst. Det sägs att hans riktiga namn skulle vara: Claes Falck

fridolf@kolonialvarubolaget.se
Vanja : Sekreterare

Vanja

Sekreterare

Ung omogen, romantisk flicka... Namn: Jeanette Mikkelsen

vanja@kolonilavarubolaget.se
Algot Snisvall : Fast tjänst

Algot Snisvall

Fast tjänst

Trubbig stelbent lurifax med fast anställning. Han sägs heta: Janne Westberg

algot@kolonialvarubolaget.se